Pofilozofujmy: jak żyć razem?

Tytułowe pytanie, zadane przez Michela Piquemala w kolejnym tomie jego bajek filozoficznych dla dzieci, nie dotyczy wcale relacji damsko-męskich. Autor znów zbiera i transponuje bajki różnych kultur, by snuć refleksję o szerszym horyzoncie: jak odnaleźć (i zachować!) siebie we współczesnym świecie, stając wobec problemu różnic, odmienności, choćby etnicznych. Książki Piquemala przyczyniły się do rozwoju we francuskim systemie oświaty podejścia opartego na debacie, nauczaniu myślenia, krytycyzmu. Chyba warto przenieść tę modę również na nasze, polskie, podwórko.


Kolejny raz wydawnictwo Muchomor udowadnia, że filozofia to nie nudy na pudy dla oderwanych od rzeczywistości akademików. Wręcz przeciwnie: prezentowane przez Piquemala bajki są zabawne, nierzadko oparte na komizmie sytuacyjnym, ironiczne – a przy tym skłaniają do uważniejszego niż dotąd oglądu świata. Mieszanka idealna. Zanurzają młodego czytelnika w kulturze, już przez swoją różnorodność źródłową pokazując, że nasze istnienie wśród innych to zjawisko wielowymiarowe, niedefiniowalne, płynne. Każda bajka poparta jest zbiorem refleksji i pytań, zebranych w kolumnie „W pracowni filozofa” – stanowią one pretekst do rozmowy o przeczytanym tekście i jego znaczeniu. Co ważne – są tu pytania, podpowiedzi, ale nie ma odpowiedzi – nikt nie narzuca czytelnikowi jedynie słusznej interpretacji problemu. 

Zawarte w tomie bajki poruszają kwestie dotyczące zarówno ludzkiego makro-, jak i mikrokosmosu. W zaczerpniętym z apologu zen Bez zmrużenia oka spotykamy się z problemem przemocy i pytaniem o możliwość absolutnego się jej przez ludzi wyrzeczenia. Krótki tekst odsyła nas więc do uniwersalnego – niestety – zjawiska wojny, terroru, ludzkiej potrzeby dominacji. Są tu jednak także i teksty bardziej „jednostkowe”: Suchy chleb lub pączek stanowi zaczątek rozmowy o roli godności – w zwykłych, codziennych sytuacjach. Pojawiają się w Bajkach filozoficznych problemy odwieczne, takie jak niemożność porozumienia się człowieka nastawionego na gromadzenie z człowiekiem wolnym od tej potrzeby; są kwestie żywotne szczególnie dziś: stosunek człowieka do przyrody, wartość szacunku do środowiska, w którym żyjemy.

FiKa serdecznie zaprasza do sięgnięcia po tę krótką, a jaką mądrą i potrzebną książkę – dzieci, dorosłych, nauczycieli, rodziców. Wszystkich, którzy wiedzą, że filozofia nie jest „niedostępną panią z (…) chmurnym obliczem”…

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00