Untitled Post

FiKa
Filozofuje

                Dzieci
zasypuj
ą
nas pytaniami. Z zachwytem i zadziwieniem przyglądają się światu, aby
domagać się odpowiedzi na niekończące się pytania. Potrafią zachwycić się i
zadziwić tym, nad czym dorośli dawno już przeszli do porządku dziennego. Z całą
gotowością pragną zrozumieć świat, siebie, oraz mechanizmy ludzkiego
postępowania. Im bardziej przywykniemy do myśli, że dzieci nie wiedzą jeszcze
wszystkiego i że to my mamy je świata nauczyć, tym bardziej nas zaskakują
skomplikowanym rozumowaniem, złożonymi operacjami myślowymi i zdolnością
posługiwania się trudnymi pojęciami.

                Zdaniem
Arystotelesa zdziwienie da
ło początek filozofii.
Zadziwienie rzeczami, kt
óre
bezpośrednio narzucają się ludzkiej obserwacji prowadzi do roztrząsania
coraz bardziej skomplikowanych spraw, a towarzyszące temu zdziwieniu pragnienie
rozjaśnienia mroków niewiedzy wiedzie do mądrości. Dziecięcy zachwyt i
dziwienie się jest zatem wyrazem ogromnego potencjału młodych umysłów dążących
do mądrości. Powinno się tę zdolność sycić i pobudzać zarazem. Odpowiadając na
pytania dzieci trzeba zaspokajać ciekawość, a jednocześnie stymulować chłonne
umysły do kolejnych rozważań i zadawania wciąż kolejnych pytań.

                Filozofowanie
z dzie
ćmi
można nazwać sztuką opowiadania świata – punktem wyjścia rozważań są bowiem
opowieści i bajki. Analizowanie bajek poprzez dialog i zabawę pozwala
przyswajać wiedzę, uczy prawidłowego wnioskowania, kształci umiejętności
wypowiadania się, uświadamiania sobie własnego zdania i uzasadniania go.
Profesor filozofii Matthew Lipman opracował metodę P4C (Philosophy for Children
– Filozofia dla Dzieci), która cieszy się ogromną popularnością
na całym świecie. Metoda ta opiera się
głównie na dialogu i polega na ćwiczeniu samodzielnego i krytycznego myślenia
podczas grupowego rozważania zagadnień i pytań filozoficznych. Punktem wyjścia
tych rozważań są właśnie opowiadania i bajki.

               

Fika
Filozofuje to cykl spotka
ń dla dzieci, podczas których najmłodsi
będą mogli zastanowić się nad zagadnieniami takimi jak: istnienie świata,
kategoria prawdy, dobra i piękna, rola uczuć, rola zmysłów w procesach
poznawczych człowieka. Bodźcem do dyskusji będą Bajki filozoficzne wydawnictwa
Muchomor. Zajęcia poprowadzi filozofka Katarzyna Ciarcińska.

 

Katarzyna
Ciarcińska – filozofka z wykształcenia i zamiłowania, nauczycielka filozofii i
etyki. Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie w Leuven, pisze doktorat
z filozofii. Członkini stowarzyszenia Generator Myśli Humanistycznej,
zajmującego się propagowaniem nauczania filozofii w szkołach.

TERMINY SPOTKAŃ: 18.09.2016 / 16.10.2016 / 20.11.2016 /
18.12.2016

Cykl
spotkań raz w miesiącu, w niedzielę o godzinie 11:00, kluboksięgarnia FiKa

wstęp
bezpłatny, bez zapisów, dla dzieci od 7 lat.

kluboksięgarnia FiKa Muzeum Narodowe w Szczecinie

Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00