archiwum rozmowa w Radio Szczecin

Zasłuchajcie się w audycji. 

Jak książki budują nasze dzieciństwo? Kto tworzy niesamowite historie dla najmłodszych czytelników?

IBBY to Stowarzyszenie działające na rzecz literatury dla młodych czytelników, zajmujący się promocją i upowszechnianiem czytelnictwa.

Żródło Wikipedia:

Polska Sekcja IBBY została powołana w 1973 r. Przed 1993 r. działała prawdopodobnie jako stowarzyszenie zwykłe (tzn. niewymagające wpisu do rejestru stowarzyszeń) lub jako agenda przy Ministrze Kultury i Sztuki, w oparciu o statut International Board on Books for Young People. W styczniu 1993 r. piętnastu członków-założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych – Polskiej Sekcji IBBY przyjęło pierwszy statut stowarzyszenia, wyłoniło spośród siebie komitet założycielski, któremu powierzono zadanie rejestracji stowarzyszenia. Komitet założycielski stanowili pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego: Marcin Drzewiecki (profesor), Grzegorz Leszczyński (wtedy adiunkt, obecnie prof. UW dr hab), Joanna Papuzińska (wtedy starsza wykładowczyni, obecnie prof. dr hab), Michał Zając (asystent, obecnie dr).

Cele PS IBBY[edytuj | edytuj kod]

Cele Polskiej Sekcji IBBY są takie same jak całej organizacji. Stowarzyszenie realizuje je m.in. poprzez (ze statutu PS IBBY):

  • prowadzenie akcji związanych z upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród pośredników: nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców i wychowawców;
  • zgłaszanie twórców do nagród polskich i międzynarodowych (w tym nagród IBBY – Książka Roku) oraz przyswajanie polskiemu czytelnikowi nagrodzonych dzieł;
  • nagradzanie najbardziej wartościowych książek polskich nagrodami ustanowionymi przez Stowarzyszenie i zapewnienie popularyzacji nagrodzonych utworów i autorów;
  • inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mogących rozwijać zainteresowanie literaturą dla dzieci i młodzieży wśród pedagogów, bibliotekarzy, pracowników nauki, krytyków literackich.
  • utrzymywanie kontaktów z innymi sekcjami narodowymi IBBY w celu wymiany informacji o dokonaniach twórczych oraz kierunkach rozwoju literatury i pracach badawczych,
  • promowanie literatury polskiej za granicą, jak i pozyskiwanie dla polskiego czytelnika wartościowych książek obcych.

Konkurs Książka Roku[edytuj | edytuj kod]

Konkurs ustanowiono w 1988 r. Obecnie jury powołane przez Zarząd Główny PS IBBY przyznaje nagrody w trzech kategoriach:

  • dla pisarza (za książkę dla dzieci i osobno dla młodzieży),
  • dla ilustratora (za książką obrazkową oraz za ilustracje i koncepcję graficzną),
  • za upowszechnianie czytelnictwa i promocję książki dla młodego czytelnika.

W tej chwili przyznawane są cztery nagrody główne i co najmniej osiem wyróżnień. Co roku na konkurs trafia mniej więcej dwieście tytułów. Wydawcy nagrodzonych książek mogą umieścić na nich znak graficzny nagrody. Wyniki ogłaszane są pod koniec każdego roku. Noty o nagrodzonych książkach można znaleźć na stronie PS IBBY.

Jury ocenia oryginalność fabuły, jej atrakcyjność dla młodego czytelnika, zdolność widzenia świata z dziecięcego punktu widzenia, umiejętność rozbudzania ciekawości dziecka, walory estetyczne tekstu. Docenia ilustratorów, którzy współtworzą książkę, ich koncepcję, ale też wykonanie, warsztat artystyczny. Nagradzane ilustracje mają wzmacniać walory literackie książki, ułatwiać jej zrozumienie, prowokować do wielu interpretacji, stymulować wyobraźnię. Nagradza się autorów książki obrazkowej oraz ilustracji i koncepcji graficznej. Zwraca też uwagę na debiuty, chcąc docenić wydawnictwa, które odważnie sięgają po różne środki wyrazu.


Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00